Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, διοργανώνει της…

Read more

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, διοργανώνει εξ…

Read more

Evaluation of different customer experience metrics in a GameTech company

Read more

e-Διάλεξη

 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που…

Read more

The adoption of digitalization in shipping and the road to digital transformation

This thesis deals with the digital transformation of the shipping…

Read more

Με την απονομή των τριών επίσημων Βραβείων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε μέλη του Ιδρύματος ως αναγνώριση των επιτευγμάτων τους και της προσφοράς τους,…

Read more

To top