Καλωσορίσατε στην σελίδα του ΔΠΜΣ Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master in Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

ΔΠΜΣ στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

 

Το MTIM είναι ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) το οποίο προσφέρεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συντονίζεται από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με τη συνεργασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Κατατάσσεται στο κορυφαίο 9,5% σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων 2023, και έχει ελάχιστη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και δύο (2) ακαδημαϊκών ετών για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετική καλοκαιρινή πρακτική άσκηση - Startup Nation Study Trip.

Η γλώσσα μαθημάτων του προγράμματος είναι η αγγλική.

Τα μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα MTIM είναι σχεδιασμένο για απόφοιτους από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκού υπόβαθρου, όπως Πολυτεχνικές Σχολές, Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Γεωργία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Ιατρική και Βιοϊατρική, Στρατιωτικές Ακαδημίες και Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα από χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ.

Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν βασικούς μοχλούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη σημερινή οικονομία της γνώσης. Οι σημερινοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί χρειάζονται εξειδικευμένα και καινοτόμα στελέχη και διευθύνοντες συμβούλους που μπορούν όχι μόνο να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν κρίσιμες τεχνολογίες, αλλά και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω επιχειρηματικές τεχνολογίες έχουν θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, τους εργαζόμενους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες.

Το πρόγραμμα Master in Technology & Innovation Management (MTIM) βασίζεται στις τεχνικές δυνάμεις των μηχανικών και των επιστημόνων παρέχοντάς τους δεξιότητες και γνώσεις για τη διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στους οργανισμούς τους. Το πρόγραμμα MTIM είναι κατάλληλο για όσους εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.