APOSTOLAKIS GEORGIOS: MASTER THESIS PRESENTATION 27/01/2023 11:30 - 12:00